Beregi zsidó vagyonok gondnokoltsága

Lelőhely
KÁL
Jelzet
Fond. 1553. op. 1. oz. 926. 36-38. p.
Dátum (-tól)
Dátum (-ig)
Tárgy
zsidó vagyonok gondnokoltsága
Regeszta
Tatár Géza alispán Bereg vármegye közigazgatási Bizottsága augusztus 10-i ülésén az 1877. XX. tc. 215. §. alapján felügyeleti hatáskörében elrendeli, hogy az elhurcolt zsidók házingatlanait, mezőgazdasági birtokait, ipari üzemeit – amit a OFI vitézi szék és az OCSA nem vett birtokba – bérlet és haszonbérlet útján kell hasznosítani. A bevételről félévente okmányolt elszámolást kell tenni és a számadási maradványt be kell fizetni a pénzügyminiszter által e célra nyitott 157880 sz. postatakaréknál lévő letéti számlára vagy a beregszászi, ill. munkácsi járási hitelszövetkezetnél a gondnokolt zsidó számára nyitott számlára.
Terjedelem
3 o.
Iratjellemzők
gépelt