A Nyíregyházi Zsidó Tanács megalakulása

Lelőhely
MNL SzSzBML
Jelzet
V. B. 77. XI. 700/1944. 27. fol. (352)
Dátum (-tól)
Dátum (-ig)
Tárgy
zsidó tanács
Regeszta
A Nyíregyházi Zsidó Tanács tagjai:
Fischbein Gábor ny. bankigazgató, Némethi Sándor gazdálkodó, dr. Lefkovits Ignác ügyvéd, Freund Zsigmond kereskedő, Bodor Zsigmond gazdálkodó, Ungár Béla kereskedő, dr. Landau Ernő ügyvéd, dr. Springer Mór ügyvéd, Rósenwásser Kálmán okl. vegyészmérnök, dr. Bőhm Ignác ügyvéd, Weistock Samu kereskedő, Weisz Mór gazdálkodó.
Terjedelem
1. o.
Iratjellemzők
gépelt